Διαδραστικοί Χάρτες γεγονότων 1941-1944
(Χρονολόγιο του Ενοπλου Αγώνα: ΕΛΑΣ, ΕΛΑΝ, Μπλόκα, Ολοκαυτώματα, Εκτελέσεις)

Ελληνικός Λαϊκός Απευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)

Η δράση του ΕΛΑΣ ανά έτος:
1941 Οι πρώτες ένοπλες ομάδες και οι πρώτες συγκρούσεις με τους κατακτητές.
1942 Η ίδρυση του ΕΛΑΣ, οι πρώτες μάχες.
1943 Μάχες με τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους.
1944 Μεγάλες μάχες, ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει τις πόλεις.
Δεκέμβρης του ’44, τα Δεκεμβριανά μέρα τη μέρα.