Συνέλευση Aλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση | ΕΕ: Ένωση δολοφόνων του παλαιστινιακού λαού [Διαδήλωση προς το Υπ.Εξωτερικών & τα γραφεία της ΕΕ- 8/6 1μμ Ασκληπιού & Ακαδημίας]

Η ΕΕ είναι μια ένωση δολοφόνων του παλαιστινιακού λαού. Η αναγνώριση από την ΕΕ του «δικαιώματος στην αυτοάμυνα του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία» ύστερα από τις επιθέσεις της παλαιστινιακής αντίστασης της 7ης Οκτώβρη ήταν το πράσινο φώς εκ μέρους ΕΕ στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Ανεξάρτητα από προσχηματικές επιμέρους διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της, η ουσία είναι ότι η ΕΕ ταυτίζει τα ιμπεριαλιστικά της σχέδια στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948 ήταν το προϊόν των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων αποικιοκρατικών στρατηγικών για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Και βέβαια η ΕΕ ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους τροφοδότες πολεμικού εξοπλισμού στο Ισραήλ, στενός οικονομικός και ενεργειακός εταίρος του, ενώ συνεργάζεται μαζί του πολύμορφα σε ερευνητικά πανεπιστημιακά προγράμματα και στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Πρόκειται λοιπόν για μια σχέση στρατηγική, όπως επιβεβαιώνουν μέσα στα χρόνια οι δεκάδες αποφάσεις καταδίκης της αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού, οι ντεφάκτο αναγνωρίσεις των εποικισμών του Ισραήλ στη Δ. Όχθη, οι κοινές αντιμεταναστευτικές συμφωνίες τους, οι συμφωνίες του «Αβραάμ» που το Ισραήλ -με τη στήριξη ΕΕ και ΗΠΑ- προσπάθησαν να συνάψουν με πολλά αραβικά κράτη με στόχο την καθυπόταξη της Παλαιστίνης, η στήριξη της ΕΕ στον χάρτη της Νέας Μέσης Ανατολής που ο Νετανιάχου παρουσίασε στον ΟΗΕ τον Σεπτέμβρη του 2023 και ο οποίος εξαφάνιζε την Παλαιστίνη, και βέβαια η επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία του διεθνούς εφοπλιστικού κεφαλαίου και την καταστολή της υεμενίτικης αντίστασης, η οποία εκδηλώνει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στην Παλαιστίνη.

Η σημασία που προσδίδει σε αυτή τη συμμαχία η ΕΕ φανερώνεται επίσης από την ποινικοποίηση του κινήματος αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Η ΕΕ πρωταγωνιστεί στην καταστολή του κινήματος. Η απαγόρευση παλαιστινιακών οργανώσεων σε χώρες όπως η Γερμανία αποδεικνύουν τον βαθιά αντιδραστικό χαρακτήρα της.

Το ελληνικό κράτος όντας πλήρως προσδεδεμένο στο άρμα του ευρωατλαντικού άξονα, επιδιώκει αναβαθμισμένο ρόλο στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού μέσω της παραχώρησης βάσεων σε ΗΠΑ -ΝΑΤΟ, της αποστολής πολεμικών πλοίων στο πλευρό αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην Α. Μεσόγειο, του πρωταγωνιστικού ρόλου στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, και βέβαια μέσω της εμβάθυνσης της συμμαχίας με το κράτος του Ισραήλ σε οικονομικό, διπλωματικό, ερευνητικό (μέσα από δεκάδες πανεπιστημιακά προγράμματα) επίπεδο. Ενώ συμμετέχει ενεργά στο μονόπλευρο πόλεμο που έχει κηρύξει η Ε.Ε εναντίον των μεταναστ(ρι)ών, συνεχίζοντας να σκορπάει θάνατο και δυστυχία στα χερσαία και υδάτινα σύνορα του με το έγκλημα στην Πύλο, ακριβώς έναν χρόνο πριν, να καταδεικνύει την κορύφωση της θανατοπολιτικής του ελληνικού κράτους.

Το Σάββατο 8 Ιουνίου, παραμονές των Ευρωεκλογών και της νομιμοποίησης των αιματοβαμμένων πολιτικών που αυτές θα σηματοδοτήσουν, διαδηλώνουμε προς το Υπ. Εξωτερικών και τα γραφεία της ΕΕ, υψώνοντας ψηλά τις σημαίες της Παλαιστίνης, της Αντίστασης και του Διεθνισμού.

Λευτεριά στην Παλαιστίνη -Νίκη στα όπλα της Αντίστασης

Να μπλοκάρουμε τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού

Διαδήλωση προς το Υπ. Εξωτερικών και τα γραφεία της ΕΕ, Σάββατο 8 Ιούνη, 13:00 Πνευματικό Κέντρο (Ακαδημίας και Ασκληπιού)

Συνέλευση αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση

Demonstration to the Ministry of Foreign Affairs and the EU offices, against the participation of the EU and the Greek state and the genocide of the Palestinian people [June 8, a day before the European elections, 13.00 Asklipio & Akademia]

The EU is an association of murderers of the Palestinian people. The EU’s recognition of Israel’s “right to self-defense against terrorism” following the October 7 Palestinian resistance attacks was the EU’s green light to the genocide of the Palestinian people. Regardless of pretentious internal differences, the bottom line is that the EU identifies its imperialist designs in the Middle East with Israel. Let’s not forget that the establishment of Israel in 1948 was a product of European colonial strategies for the Middle East and Africa.

And of course the EU was, is and will be one of the largest suppliers of military equipment to Israel, its close economic and energy partner, while cooperating with it in many ways in research university programs and in the field of culture and sports.It is therefore a strategic relationship, as confirmed over the years by dozens of decisions condemning the resistance of the Palestinian people, the de facto recognition of Israeli settlements in the West Bank, their joint anti-immigration agreements, the “Abraham” agreements that Israel – with the support of the EU and the US – tried to conclude with several Arab states with the aim of subjugating Palestine, the EU’s support for the New Middle East map that Netanyahu presented to the UN in September 2023 and which was obliterating Palestine, and of course the EU’s “Shields” operation in Red Sea for the protection of the international naval capital and the suppression of the Yemeni resistance, which manifests in practice its solidarity with Palestine.

The importance that the EU attaches to this alliance is also shown by the criminalization of the Palestinian people’s solidarity movement. The EU takes the lead in suppressing the movement. The banning of Palestinian organizations in countries such as Germany demonstrate its deeply reactionary character.

The Greek state, being fully attached to the chariot of the Euro-Atlantic axis, seeks an upgraded role in the genocide of the Palestinian people through the granting of bases to the USA-NATO, the dispatch of warships alongside American aircraft carriers in the Eastern Mediterranean, and the leading role in the “Shields” operation » in the Red Sea, and of course through the deepening of the alliance with the State of Israel on an economic, diplomatic, research (through dozens of university programs) level.While he is actively participating in the one-sided war the EU has declared against migrants, continuing to spread death and misery on his land and water borders with the crime in Pylos, exactly one year ago, demonstrating the culmination of his death policy Greek state.

On Saturday, June 8, the eve of the European elections and the legalization of the blood-soaked policies that they will signal, we are demonstrating to the Ministry. Foreign and EU offices, raising high the flags of Palestine, Resistance and Internationalism.Freedom in Palestine – Victory in the arms of the Resistance To block the participation of the Greek state in the massacre of the Palestinian people.

Demonstration to the Ministry of Foreign Affairs and the EU offices, Saturday 8 June, 13:00 Spiritual Center (Academia and Asclepius)

Assembly in Solidarity with the Palestinian Resistance