Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση | Νaksa Day (5 Ιουνίου 1967) : Ημέρα μνήμης στον αγώνα ενάντια στην κατοχή και τον εποικισμό της Παλαιστίνης – Ημέρα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και την αντίσταση του [Διαδήλωση Τετάρτη 5 Ιουνίου 7:30μμ Ομόνοια]

Στις 5 Ιουνίου 1967, οι Σιωνιστές φασίστες αποκάλυψαν σε ολόκληρο τον κόσμο το επιθετικό, επεκτατικό τρομοκρατικό τους σχέδιο που βασίζεται στην εθνοκάθαρση των αυτόχθονων πληθυσμών, στη λεηλασία της γης τους και στην κλοπή της κληρονομιάς τους. Ο σιωνιστικός κατοχικός στρατός – με τη στήριξη των ΗΠΑ- πραγματοποίησε μια ξαφνική βάρβαρη επίθεση στην Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία και κατάφερε να καταστρέψει τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και να καταλάβει μεγάλες περιοχές αραβικών εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της Δυτικής Όχθης, της Γάζας, του Σινά και των υψωμάτων του Γκολάν της Συρίας, δημιουργώντας ένα ατέλειωτο καραβάνι προσφύγων. Δεκαεννέα χρόνια μετά τη Νάκμπα, ο πόλεμος των 6 ημερών, όπως αλλιώς λέγεται η Νάκσα, ήρθε να εδραιώσει και να επεκτείνει το καθεστώς κατοχής και σφαγής του παλαιστινιακού λαού, ανοίγοντας το δρόμο για τις προσαρτήσεις, τους εποικισμούς και τις σφαγές των επόμενων δεκαετιών.

Το Σιωνιστικό τρομοκρατικό σχέδιο δεν κρύβεται πλέον παρά μόνο στους αφελείς. Οι Σιωνιστές δεν κρύβουν πλέον τις φιλοδοξίες τους να ιδρύσουν τη φασιστική τους οντότητα στην καρδιά του αραβικού κόσμου μεταξύ των ποταμών Νείλου και Ευφράτη, προκειμένου να εκπληρώσουν τους αρρωστημένους μύθους τους που αναφέρονταν στα χειρόγραφα που έγραψαν οι ιδρυτές του Σιωνισμού και ισχυρίστηκαν ότι ήταν υπόσχεση του Θεού.

Ο κόσμος είδε με τα μάτια του τους τελευταίους μήνες το μίσος, τo ρατσισμό και τη βαρβαρότητα της σιωνιστικής κατοχής στη γενοκτονία που διεξάγει κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας. Mεταξύ 36.000 και 46.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν οι περισσότεροι εκ των οποίων παιδιά και γυναίκες.

Με τα χρόνια, οι Σιωνιστές εγκληματίες πολέμου, αντιμέτωποι με την αδυναμία τους να εξαλείψουν την παλαιστινιακή αντίσταση, συνέχισαν να εκδικούνται τους ανυπεράσπιστους αμάχους, ιδιαίτερα τα παιδιά και τις γυναίκες. Η κλίμακα των απωλειών αμάχων και η τεράστια καταστροφή που προκλήθηκε από αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς πυραύλους και βόμβες στη Λωρίδα της Γάζας, εκτός από την πείνα που αντιμετωπίζουν πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι, επιβεβαιώνουν χωρίς καμία αμφιβολία τη συνενοχή της αποικιακής Δύσης στην εκστρατεία εθνοκάθαρσης που συνεχίζεται για περισσότερα από 70 χρόνια εναντίον του παλαιστινιακού λαού.

Καλούμε όλες τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην αδικία, την κατοχή και τον πόλεμο να αγωνιστούν με όλες τις μορφές για να αντιμετωπίσουν τα ιμπεριαλιστικά αποικιακά σχέδια που χωρίζουν τους ανθρώπους σε τάξεις, χρώματα και φυλές και εδραιώνουν την υπεροχή του λευκού ανθρώπου. Το ψέμα του «πολιτισμένου κόσμου», του θεματοφύλακα των αξιών της «ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανθρωπιάς και της ισότητας», έχει πέσει για πάντα. Οι κυβερνήσεις της αποικιακής Δύσης αποκάλυψαν τα πρόσωπά τους, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο της γενοκτονίας κατά της Γάζας, και ανακοίνωσαν την εχθρική τους θέση ενάντια στους λαούς και το δικαίωμά τους στην απελευθέρωση και την αυτοδιάθεση.

Ζήτω ο αγώνας ενάντια στην κατοχή, την αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό

Νίκη στην αντίσταση – Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Νίκη για τη Γάζα

Συνέλευση Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση

Naksa Day (June 5, 1967) : Day of remembrance of the struggle against the occupation and settlement of Palestine – Day of solidarity with the Palestinian people and their resistance

On June 5, 1967, the Zionist fascists revealed to the entire world their aggressive, expansionist terrorist project based on the ethnic cleansing of indigenous people, the plundering of their land, and the stealing of their heritage. The Zionist occupation army –with the support of the USA- carried out a sudden barbaric attack on Egypt, Syria and Jordan and was able to destroy their military capabilities and occupy large areas of Arab lands, including East Jerusalem, the West Bank, Gaza, Sinai and the Syrian Golan Hights, creating an endless caravan of refugees. Nineteen years after the Nakba, the 6-day war, otherwise known as the Naksa, came to consolidate and expand the regime of occupation and slaughter of the Palestinian people, paving the way for the annexations, settlements and massacres of the following decades.

The Zionist terror plan is no longer hidden except from the naive. The Zionists no longer hide their ambitions to establish their fascist entity in the heart of the Arab world between the Nile and Euphrates rivers in order to fulfill their sick myths that were mentioned in the manuscripts written by the founders of Zionism and claimed that it was a promise of God.The world has seen with its own eyes in recent months the amount of hatred, racicm and brutality of the Zionist occupation in the genocide it is waging against the Palestinian people in the Gaza Strip. between 36,000 and 46,000 Palestinians, were killed most of them children and women.Over the years, Zionist war criminals, faced with their inability to eliminate the Palestinian resistance,have continued to take revenge on defenseless civilians, especially children and women. The scale of civilian casualties and the vast destruction inflicted by American and European missiles and bombs on the Gaza Strip, in addition to the famine facing more than two million people, confirm beyond any doubt the complicity of the colonial West in the campaign of ethnic cleansing that has been ongoing for more than 70 years against the Palestinian people.

We call on all forces that oppose injustice, occupation, and war to struggle in all forms to confront the imperialist colonial projects that divide people into classes, colors, and races and consolidate the supremacy of the white man. The lie of the “civilized world,” the custodian of the values of “freedom,justice, humanity, and equality,” has fallen forever. The governments of the colonial West revealed their faces, especially after the war of genocide against Gaza, and announced their hostile position against peoples and their right to liberation and self-determination.

Long live the struggle against occupation, colonialism and imperialism

Victory to the resistance- Freedom to Palestine- Victory for Gaza

[Assembly in solidarity with the Palestinian Resistance]