Η θέση της ομάδας μας για την πανδημία θα μπορούσε να συμπυκνωθεί ως εξής: η πανδημία αποτελεί ένα ολικό καπιταλιστικό φαινόμενο που υπογραμμίζει την ασυμβατότητα των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής με τον άνθρωπο και τη φύση και επιβεβαιώνει την ιστορική κορύφωση της βασικής αντίθεσης του καπιταλισμού, αυτής ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και της ατομικής ιδιοποίησης του αποτελέσματος της, μια κορύφωση που θέτει ως αντικειμενική δυνατότητα αλλά και ως ιστορική αναγκαιότητα και προοπτική την απελευθέρωση της εργασίας από τα δεσμά του κεφαλαίου και την εγκαθίδρυση μιας άλλης κοινωνίας με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.[…]

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η πανδημία (ως ένα ακόμα) «σύμπτωμα» της γενικευμένης κρίσης υπερσυσσώρευσης

ΙΙΙ. Η καπιταλιστική κρατική αντιμετώπιση της πανδημίας

IV. Το κεφάλαιο ως «κινούμενη αντίφαση»

V. Προβολές της αστικής ιδεολογίας στο ανταγωνιστικό κίνημα

VI. Κοινωνικός εκφασισμός και η «εποχή των τεράτων»

VII. Η ταξική πάλη στην εποχή της μέχρι θανάτου υποτίμησης της Τάξης μας