Το 7% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις το 2020, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ, με 16%, δηλαδή ένας στους έξι νέους 15 έως 29 ετών αντιμετωπίζει σοβαρές υλικές στερήσεις.

Σε σύγκριση με το 2019, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά στο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης στο σύνολο του πληθυσμού της ΕΕ ήταν το ίδιο (7%).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό νέων που υπέστησαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις το 2020 καταγράφηκε στη Ρουμανία (24%), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (21%) και την Ελλάδα (16%). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό ήταν μικρότερο από 3% σε 11 από τα 26 κράτη μέλη με διαθέσιμα στοιχεία: Λουξεμβούργο, Κροατία, Εσθονία, Φινλανδία, Σλοβενία, Πολωνία, Ολλανδία, Τσεχία, Κύπρος, Σουηδία και Αυστρία. 

Συγκρίνοντας το 2020 με το 2019, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο ποσοστό σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης για τους νέους καταγράφηκαν στη Ρουμανία, την Ιρλανδία και τη Γερμανία (+3 ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες), στη Φινλανδία, στην Ελλάδα και στην Κροατία (κατά 1 ποσοστιαία μονάδα).

Συγκρίνοντας το 2020 με το 2019 μεταξύ των υποηλικιακών ομάδων, η Ρουμανία κατέγραψε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά των ατόμων ηλικίας 15-19 ετών και των ατόμων ηλικίας 25-29 ετών που αντιμετώπιζαν σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις (περίπου +4 ποσοστιαίες μονάδες). Όσον αφορά τους νέους 20-24 ετών, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Ιρλανδία (+5 π.μ.).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (-4 π.μ. στους νέους 15-19 ετών), στη Μάλτα (-3 π.μ. μεταξύ των νέων 20-24 ετών) και στην Ελλάδα (-2 π.μ. μεταξύ των ατόμων 25-29 ετών).

Πηγή: tanea.gr