Σήμερα στο Κολωνό η φωνή της γειτονίας, της κοινωνικής βάσης, του κινήματος ακούστηκε δυνατά! Καταδεικνύοντας με το πάθος και το δυναμισμό που αρμόζει, το περιεχόμενο και το ταξικό πολιτικό υπόβαθρο του εγκλήματος. Για να γίνει η διαδήλωση ένα ορμητικο ρυάκι δίπλα σε αυτά που ήδη τρέχουν και σε αυτά που ετοιμάζονται να βγουν από την πηγή, ώστε να σχηματιστεί ο εξεγερτικος χείμαρρος που έχει ανάγκη η εποχή και η Τάξη μας.

Αν ο Μίχος αποτελεί σάρκα από τη σάρκα του συστήματος, αν ο Μίχος συμπυκνώνει την ουσία του ταξικού μας εχθρού, τότε το διαζευκτικό “ή” ανάμεσα στο ΕΜΕΙΣ και ΑΥΤΟΙ γίνεται αληθινό, ειλικρινές και σε τελικά ανάλυση ρεαλιστικό μόνο με την ΕΞΕΓΕΡΣΗ.