ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ

Ταξική Αντεπίθεση (Oμάδα Αναρχικών και Κομμουνιστ(ρι)ών)