Πρωτοβουλία για την Επαναστατική Μνήμη| Κάθε δρόμος γεννιέται με το βήμα – Στιγμιότυπα αντίστασης 2013-2022

Έκδοση αφιερωμένη στον σύντροφο Χρήστο Πολίτη, απ’ αυτές που ξέρουμε πως θα αγαπούσε πολύ.
Για πάντα μαζί στις Εφόδους στον Ουρανό Χρήστο!

[…] Λέγεται συχνά, και στα κείμενα του βιβλίου αυτού δεν υποστηρίζεται λίγες φορές, ότι η δεκαετία που αφήνουμε πίσω μας ήταν μια περίοδος ταξικής οπισθοχώρησης και κινηματικής άμπωτης. Δεν θα διαφωνήσουμε. Στην περίοδο που μας απασχολεί δεν είχαμε ούτε τις εξεγέρσεις, ούτε τη μαζική είσοδο στο πολιτικό προσκήνιο του λαϊκού παράγοντα της αμέσως προηγούμενης πενταετίας. Όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία, οι εποχές που διαδέχονται τέτοιες πολιτικές και ταξικές κορυφώσεις είναι σκληρές, πολιτικά άνυδρες και κοινωνικά στομωμένες. Ωστόσο αυτό δεν τις κάνει λιγότερο σημαντικές και συναρπαστικές. Το αντίθετο θα λέγαμε. Μπορεί οι μάχες οπισθοφυλακών να μην έχουν τη λάμψη εκείνων της επαναστατικής ανόδου, ωστόσο χωρίς αυτές –όπως η ιστορία των κοινωνικών επαναστάσεων υπογραμμίζει- οι δεύτερες δεν πρόκειται να υπάρξουν.

Οι κοινωνικές, ταξικές και πολιτικές αντιστάσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο 2013-2022 κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της εγχώριας ταξικής πάλης. Απορροφώντας τους κραδασμούς τους ξεφουσκώματος της κοινωνικής δυναμικής, οι αντιστάσεις αυτές κράτησαν συντεταγμένο – και μάλιστα μέσα σε ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες οι οποίες έθεταν νέα και αμείλικτα ερωτήματα- το κινηματικό στρατόπεδο, και τολμούμε να πούμε – κοιτάζοντας τις σήμερα από μια σχετική απόσταση- ότι διαμόρφωσαν, μέσα από αναπόφευκτα αντιφατική πορεία ρήξεων, υποχωρήσεων, λαθών και υπερβάσεων, τους όρους για την «καινούργια γέννα».

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί μέσα από την ανάδειξη ορισμένων στιγμιότυπων αντίστασης της πρόσφατης επαναστατικής ιστορίας στην όξυνση της επαναστατικής μνήμης. Γνωρίζοντας ότι αυτή αποτελεί θέση μάχης στον διεξαγόμενο ταξικό πόλεμο και ότι για να αντλήσουν οι επαναστάσεις την «ποίηση τους από το μέλλον» θα πρέπει προηγουμένως να έχουν «αναμετρηθεί» με το παρελθόν τους.