Αντί εισαγωγής

Παθογόνα -> Λοιμώδη και μεταδοτικά νοσήματα -> Εξάρσεις -> Επιδημίες -> Πανδημίες. Νοσογόνες καταστάσεις και φαινόμενα πολύπλοκα, μη γραμμικά και πολυπαραγοντικά για να αναλυθούν σε λίγες γραμμές. Συνάμα όμως μια σχηματική αλληλουχία γεγονότων η οποία υπό τις τελικές της ‘’εκφράσεις’’ (επιδημίες/πανδημίες) έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο ρου της ανθρώπινης ιστορίας. Τελευταία απτή απόδειξη, η πανδημία Covid 19: ένας καταλύτης της από καιρού ερχόμενης οικονομικής κρίσης και συνάμα επιταχυντής του ιστορικούχρόνου και γίγνεσθαι που μας κατακλύζει.

Ένας συμπυκνωμένος ιστορικός χρόνος όπου η τριπλή οικονομική-υγειονομική-περιβαλλοντική καπιταλιστική κρίση σε συνάρτηση με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και το ενεργειακό ζήτημα θα καθορίσουν την ανθρωπότητα και το μέλλον του πλανήτη τις επόμενες δεκαετίες αν όχι τους επόμενους αιώνες.

Με σημείο αναφοράς την πανδημία Covid-19 (SARS-CoV-2), στην παρούσα μπροσούρα επιχειρείται:

  • Η καταγραφή των κυριότερων υποβόσκουσων μηχανισμών ανάδυσηςεπιδημιών και πανδημιών και η ανάδειξη της οργανικής σχέσης αυτώνμε το (παγκόσμιο) καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης
  • Η ανάλυση του (προδιαγεγραμμένου) κοινωνικο-επιδημιολογικούφαινομένου: αυξημένη Covid-19 νοσηρότητα και θνησιμότητα στιςμάζες των φτωχών και λαικών στρωμάτων
  • Μία συνοπτική κριτική επί της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσηςαπό το κεφάλαιο και τις ‘’δημοκρατικές’’ πολιτικές ελίτ: το παράδειγματης Ελλάδας και
  • Η ανάδειξη της σημασίας και αναγκαιότητας εφαρμογής (στο εδώ καιτώρα) μιας πολυεπίπεδης υγειονομικής στρατηγικής για την διασφάλισητης υγείας της κοινωνικής βάσης έναντι του SARS-CoV-21

Τέλος, περιλαμβάνεται ένα ένθετο με σημειώσεις πάνω στην ασφάλεια,τις παρενέργειες και αντενδείξεις των διαθέσιμων εμβολίων έναντι τηςCovid-19.

Περιεχόμενα

Ι. Επιδημίες/Πανδημίες: ένα όχι και τόσο ασυνήθιστο φαινόμενο – σελίδα 5

ΙΙ. Επανεμφάνιση και ανάδυση νέων ζωονόσων – σελίδα 6

ΙΙΙ. Ταχεία και ευρεία εξάπλωση: από τα πρώτα κρούσματα στην πανδημία – σελίδα 10

IV. Πανδημία Covid-19: μία προδιαγεγραμμένη πορεία για την υγεία τηςκοινωνικής βάσης – σελίδα 13

V. Θανατοπολιτική σε πλήρη κίνηση – σελίδα 17

VI. Η ανάγκη μίας τεκμηριωμένης πολυεπίπεδης Υγειονομικής στρατηγικήςπρος την αντιμετώπιση της πανδημίας – σελίδα 26

VII. Ένθετο. SARS-CoV-2 (Covid 19) – Eμβόλια: Ασφάλεια, παρενέργειεςκαι αντενδείξεις – σελίδα 32

Βιβλιογραφία – σελίδα 39