Το μόνο ανανεώσιμο είναι το αποθεματικό κεφάλαιο των μεγαλοεταιρειών σε επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί από αυτούς γι’ αυτούς και που τη χασούρα για τους μεγαλοεπενδυτές την καλύπτει ο λαός μέσω του ειδικού τέλους για τις ΑΠΕ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Το βίντεο αφενός μπορεί να είναι από τη Νορβηγία αφετέρου όμως διακρίνουμε κοινές εικόνες με την Ελλάδα όπως η τσιμεντοποίηση των βουνοκορφών, η καταστροφή δασικών εκτάσεων για διάνοιξη δρόμων, η επέμβαση του ανθρώπου σε παρθένα μέρη.

Καθολική και αδιαπραγμάτευτη αλληλεγγύη στον αγώνα κατά της λεηλασίας του φυσικού μας πλούτου.