Πρωτοβουλία για την ταξική και πολιτική ανασυγκρότηση |Ημερίδα : Η λογική της αυστηροποίησης και νέος ποινικός κώδικας/ κώδικας ποινικής δικονομίας, με αφορμή το νομοσχέδιο Φλωρίδη.

Πρόγραμμα:
{Α} Εθνική ασφάλεια, παρακολουθήσεις, «εσωτερικός εχθρός». 12:00

  • Ταξική αντεπίθεση, ομάδα αναρχικών και κομμουνιστριών : Κρατικές παρακολουθήσεις στο κίνημα
  • Αννυ Παπαρούσου (Δικηγόρος) : Εθνική ασφάλεια
  • Πρωτοβουλία για την ταξική και πολιτική ανασυγκρότηση : Διεύρυνση της έννοιας του εσωτερικού εχθρού

{Β} Ομηρίες περιοριστικοί όροι. Μία δικαστική βιομηχανία. 15:00

  • Γιάννα Κούρτοβικ (Δικηγόρος) : Η αυστηροποίηση εντός των τοιχών
  • Γιώργος κακαρνιας (Δικηγόρος) : Υπόθεση σύντροφοι – συντρόφισσες
  • Πρωτοβουλία για την ταξική και πολιτική ανασυγκρότηση : Η Δικαστική βιομηχανία

{Γ} Αυστηροποίηση, εγκληματικοποίηση, νομοσχέδιο Φλωρίδη 18:00
Πρωτοβουλία για την ταξική και πολιτική ανασυγκρότηση:

  • Νέος ποινικός κώδικας και κώδικας ποινικής δικονομίας
  • Η πολιτική της αυστηροποίησης
  • Υπόθεση Μασοβκα
  • Απομαζικοποίηση και λογικές ηττοπάθειας